TOPLINA ZA BUDUĆNOST
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Informacije o projektu

Voditelj projekta

dr.sc. Ivica Mihaljević, dipl.ing., kontakt za više informacija o projektu:

Ciljevi projekta

 • Stvaranje tehničkih preduvjeta za nastavak isporuke toplinske energije na pouzdan i siguran način
 • Povećanje energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava kroz smanjenje gubitaka toplinske energije i potrošnje električne energije

Postizanjem navedenih ciljeva projekt će osigurati stvaranje preduvjeta za daljnje širenje i razvoj centralnog toplinskog sustava grada Osijeka te doprinijeti daljnjem održivom razvoju energetskog sektora:

 • Smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš
 • Ispunjavanjem međunarodnih obveza RH u području smanjenja emisija stakleničkih plinova

Obuhvat i svrha projekta

Postojeći spojni vrelovod od Termoelektrane toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek, duljine 4,4 kilometara i promjera 550 milimetara, položen je 1987. godine. Zbog njegove dotrajalosti, smanjena je sigurnost i pouzdanost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom te mogućnost daljnjeg razvoja vrelovodne mreže i povećanja učinkovitosti centralnog toplinskog sustava grada Osijeka.

U cilju nastavka uspješnog obavljanja distribucije toplinske energije u gradu Osijeku, a samim time zadovoljenja toplinskih potreba za više od 11.000 krajnjih kupaca priključenih na vrelovodnu mrežu, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek će uz potporu bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj zamijeniti dotrajali spojni vrelovod novim i modernijim vrelovodom promjera 800 milimetara.

PODRUČJE OBUHVATA PROJEKTA:

Grad Osijek

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

2019. – 2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta:

78.910.000,00 HRK

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova:

78.000.000,00 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA:

ESIF sredstva:

46.013.882,22 HRK

Nacionalno:

0,00 HRK

 • Povećajte tekst
 • Smanjite tekst
 • Sivi tonovi
 • Visoki kontrast
 • Negativni kontrast
 • Svjetla pozadina
 • Podcrtani linkovi
 • Poništi